Att designa för ett ökat andrahandsvärde

Av Denise Sjödin

En ändrad inställning till återbruk och begagnade produkter kan vara en väg att påskynda omställningen till en mer hållbar planet. Det finns dock produkter som generellt anses vara mindre värda efter användning. Kan en begagnad säng exempelvis vara nostalgisk eller ha patina eller är den då istället bara sliten och smutsig? Att öka det emotionella värdet kan vara ett sätt att förlänga livslängden på produkter som annars blir till avfall i sitt slutskede.