Kategorier
Examen 2023

Ekologiskt hållbart sportfiske

Av: Axel Carlson

Fisket har utvecklats enormt de senaste åren i flera länder runt om i världen. Den här utvecklingen har resulterat i att flera redskap har framställts för att optimera chanserna att fånga flera och större fiskar. Vissa av dessa redskap har en del negativa bieffekter, och det är på tiden att vi analyserar konsekvenserna av att ständigt producera och konsumera nya fiskeredskap.

Den här studien undersöker hur man kan framställa ett mer ekologiskt hållbart mjukt plastbete. Det här sker genom en materialcentrerad designprocess, som också tar hänsyn till användarnas åsikt.

Instagram: Axelcarlson63

https://www.linkedin.com/in/axel-carlson

Carlson.axel@gmail.com