Fult trä

Av Elin Isaksson

Studien handlar om den estetiska värderingen vi gör på materialet trä och hur de påverkar materialåtgången i möbelproduktion. Syftet med projektet är att belysa problematiken kring ohållbar resursåtgång och hur man kan genom design förändra den estetiska värderingen kring valet av material och förhindra att användbart trä eldas upp. Slutprodukten är tillverkad i fult trä. Stolen är tillverkad av spillbitar från möbelindustrin som inte klarade kvalitetssorteringen.