Barns leksaker & könsstereotyper

Av Oscar Carlzon

Ett projekt som genom användare undersökt hur produktdesign kan underlätta föräldrar att göra mer varierande och normbrytande val av leksaker och lek. Leksaker har tydliga könsstereotyper och förstärker könsnormerna, vilket ger olika förutsättningar för flickor och pojkars utveckling. Resultatet av projektet är en kortlek som slumpmässigt varierar leken och normen på leksaker och som underlättar för föräldrar att vara aktiva i leken.

oscarcarlzon@gmail.com

oscarcarlzon.myportfolio.com