Tall

Av Lottie Ekberg

Tall svarar mot en utbredd rädsla för att falla bland vår äldre befolkning. I sin extrema form leder den till begränsning av dagliga aktiviteter vilket inverkar på livskvalitén. Studien visade att användarna i stort undviker att nå högt placerade föremål i hemmet. Motsatt finns det individer som trots rädsla, fortsatt klättrar och använder annan utrustning än avsedd stegpall. Designbidraget har tagit formen av en stegpall, vars proportioner inte motiverar att använda en köksstol för aktiviteten.