Kategorier
Examen 2023

Svin’n

Av: Albin Adamsson

I Sverige har det fällts över 100 000 vildsvin varje jaktsäsong de senaste fem åren. Det gör vildsvinet till Sveriges mest jagade vilt. Vildsvinet jagas för att bevara en frisk och hållbar population. En för stor population korrelerar med skador på både jord och skogsbruk. Det ökar även risken för trafikolyckor på svenska vägar och att afrikansksvinpest tar fäste i Sverige. Jakten leder även till en ypperlig livsmedelsresurs, nämligen vildsvinskött. En resurs som däremot inte tas tillvara på är vildsvinsskinn, ett råmaterial som kan garvas till svenskt vildsvinsläder. Ett material som idag inte används men som bör utnyttjas. För att främja användning och öka efterfrågan på materialet undersöktes vildsvinslädrets designkvalitéer i en materialdriven designstudie. Genom egen utforskning och tillsammans med användare utforskades materialets tekniska och upplevda egenskaper. Egenskaperna utvärderades därefter och applicerades i ett designförslag, en produkt menad för en bred målgrupp, som tål att användas och uppmanar till beröring. En stol.

linkedin.com/in/albin-adamsson-391495268

adamsonalbin@gmail.com