Kategorier
Examen 2023

Design för att optimera små arbetsytor i kök

Av: Sophie Nilsson Projektet undersöker hur arbetsytor kan optimeras i kök i syfte att förenkla användningen av kök för personer som bor i mindre bostäder. Metoderna genomfördes utifrån ett användarcentrerat förhållningssätt där produkten ska vara anpassad till användaren och en lista på krav och önskemål lade grund för produkten. Designbidraget resulterade i en skärbräda som […]

Kategorier
Examen 2023

Basic Universal Clothing

Av: Amélie Fast Idag konsumerar svensken ohållbart pågrund av fast fashion vilket måste lösas. Därför ställs frågan “Hur hade en modern tappning av konceptet av statliga kläder sett ut och påverkat oss idag?”. Projektet använder koncepten kring historiska exempel, hållbar design och cirkulärekonomi. Metoder som Intervjuer, Pick and Stitch, skissmetoder och sy prototypande används för […]

Kategorier
Examen 2023

Mellan män och tallar

Av: Louan Wang En studie av produktdesignens roll för att främja hållbara relationer mellan urbana män och naturen. För att bygga ett hållbart samhälle är det avgörande att vi förstår ekosystemens ömsesidiga samband. Detta arbete fokuserar på män eftersom studier från Nordiska Ministerrådet och Naturskyddsföreningen visar att de har färre interaktioner med naturen och orsakar […]

Kategorier
Examen 2023

Wearable askkopp

Av: Tindra Hinderot – Flogin Fimpar är det mest förekommande skräpet på våra gator och torg enligt Håll Sverige Rent. Fimparna innehåller giftiga ämnen samt är tillverkade i plast, vilket  är skadligt för djur och natur. De skadliga fimparna är fortfarande ett stort problem trots att det numera är olagligt att fimpa på marken. Denna […]

Kategorier
Examen 2023

Svin’n

Av: Albin Adamsson I Sverige har det fällts över 100 000 vildsvin varje jaktsäsong de senaste fem åren. Det gör vildsvinet till Sveriges mest jagade vilt. Vildsvinet jagas för att bevara en frisk och hållbar population. En för stor population korrelerar med skador på både jord och skogsbruk. Det ökar även risken för trafikolyckor på svenska […]

Kategorier
Examen 2023

Inte bara blod.

Av: Lovisa Alatalo Nordin Denna studie utforskar hur produktdesign kan stötta kvinnor i att spåra menstruationens emotionella påverkan samt bidra till ökad medvetenhet kring menstruationscykeln. Detta med anledning att främja ökad kontroll, gynna hälsosammare liv för kvinnor och i längden bidra till design för social hållbarhet. Designförslaget Inte bara blod är framtaget med användarna genom […]

Kategorier
Examen 2023

The processing of a 3d-printed biocomposite

By: Jacob Zettersten This is a material-driven design study conducted in collaboration with Stora Enso to increase the utility of a 3D-printed biocomposite, consisting of equal parts wood-fibers and biobased plastics in the public furniture sector. By exploring various post-processing techniques, the project aimed to remedy the distinctive surface roughness entailed by additive manufacturing. By […]

Kategorier
Examen 2023

Den nollade produkten

Av: Olivia Lejonklev Studien undersöker hur man kan arbeta med upcycling av inredningsprodukter i ett cirkulärt designsystem samt hur detta tillvägagångssätt kan bidra till en mer hållbar designpraktik. Utifrån cirkulära strategier för förläng livslängd och användning av produkter presenteras ett eget underlag för hur man kan arbeta med upcycling. Studien resulterar  i 7 upcyclade produkter […]

Kategorier
Examen 2023

Personalisering med virkning

Av: Gry Ekberg Vi överkonsumerar för att bättre och trendigare produkter kommer ut på marknaden. Därför undersöktes det hur man kan designa emotionellt hållbara produkter för att förlänga dess livslängd. Studien visar att en kombination av massproduktion och virkning kan skapa en emotionellt hållbar produkt som tillåter användaren att bli medskapare, samtidigt som det ger […]

Kategorier
Examen 2023

En modern tappning av funkisköken

Av: Jenny Eklund Detta examensarbete har genomförts med frågeställningen: “Hur kan Funkisköks köksserie Original uppdateras genom produktdesign för att upplevas mer funktionalistisk, samtidigt som den uppfyller användarnas krav och behov?”. I videon beskrivs de viktigaste teorierna, såsom funktionalismen och användarcentrerad design, samt de viktigaste metoderna som bidrog till designbidraget.  Resultatet blev ett skafferi med ett […]