Kerstin

Av Pontus Tornqvist

Vi vet alla hur det är att inte kunna sova vissa nätter men för de som lider av Restless Legs är oförmågan att få sova ostört ett ständigt återkommande problem där det idag inte finns någon tillfredsställande behandling. Detta designprojekt utforskar hur en redan existerande behandlingsmetod hade kunnat anpassas till användarens behov och på så sätt bidra till en bättre sömnkvalité och en bättre morgondag.