Kategorier
Examen 2023

Wearable askkopp

Av: Tindra Hinderot – Flogin

Fimpar är det mest förekommande skräpet på våra gator och torg enligt Håll Sverige Rent. Fimparna innehåller giftiga ämnen samt är tillverkade i plast, vilket  är skadligt för djur och natur. De skadliga fimparna är fortfarande ett stort problem trots att det numera är olagligt att fimpa på marken. Denna studie undersökte hur man med hjälp av produktdesign kan minska dessa ohållbara fimpar. Filmen visar utvalda delar ur designprocessen samt presenterar slutresultatet. 

Instagram

Linkedin

tindra.hf@gmail.com