Kategorier
Examen 2023

Design för att optimera små arbetsytor i kök

Av: Sophie Nilsson

Projektet undersöker hur arbetsytor kan optimeras i kök i syfte att förenkla användningen av kök för personer som bor i mindre bostäder. Metoderna genomfördes utifrån ett användarcentrerat förhållningssätt där produkten ska vara anpassad till användaren och en lista på krav och önskemål lade grund för produkten. Designbidraget resulterade i en skärbräda som är ämnad till spisen, vilket är ett alltid förekommande område som inte alltid fullt utnyttjas.

sophie0902@outlook.com