Kategorier
Examen 2023

En inbjudan från kvinna till kvinna

av Izabelle Nilsson

En studie som genom design har undersökt hur fler kvinnor kan bjudas in till kampsport. Under studiens gång har det teoretiska ramverket undersökt statistik om jämställdheten inom kampsport samt relaterade studier om genus och kampsport. Genom designteorierna användarcentrerad design och co-design utfördes intervjuer, ett event och en workshop för att skapa en slutgiltig prototyp som uppfyller användarnas behov. Resultatet visar en interaktiv produktdesign som användare kan använda för att skapa en kvinnlig gemenskap för att gå och träna tillsammans.