Rosa novum

Av Therese Rosén

RosaNovum är en studie om att skapa materialacceptans genom en Material driven designprocess för en cirkulär ekonomi. Cirkulär ekonomi bygger på principerna om att designa bort avfall, där avfall ses som en råvaruresurs. Slutkonceptet berättar en historia om en materialtransformation där ett restavfall av rosor som normalt bränns upp omvandlats till ett nytt biobaserat material där produktutformningen symboliserar råvarans ursprung, vilket är dess unikhet. RosaNovum betyder EN NY ROS på latin.