Palla sortera

Av Julia Wetterling

Projektet utforskar hur design kan användas för att främja hållbar avfallshantering och bidra till en cirkulär ekonomi. Med användarcentrerad design som centralt verktyg var målet att identifiera och undersöka användarnas behov och därefter presentera ett designförslag som svar på frågan ”Hur kan en genom design skapa bättre förutsättningar för hållbar avfallshantering?”

Svaret blev produkten Palla Sortera: ett användarvänligt avfallshanteringssystem.