Kategorier
Examen 2023

Mellan män och tallar

Av: Louan Wang

En studie av produktdesignens roll för att främja hållbara relationer mellan urbana män och naturen.

För att bygga ett hållbart samhälle är det avgörande att vi förstår ekosystemens ömsesidiga samband. Detta arbete fokuserar på män eftersom studier från Nordiska Ministerrådet och Naturskyddsföreningen visar att de har färre interaktioner med naturen och orsakar större negativ påverkan på miljön än kvinnor och barn. Genom More-than Human och användarcentrerade designmetoder utforskar projektet olika sätt att främja hållbara relationer mellan urbana män och naturen, med tallen som naturens ambassadör.Projektet resultatet i ett gör-det-själv-kit som marknadsförs på Fars Dag av en fiktiv organisation kallad Malmö Mikroskogsförening. Kitet möjliggör för pappan och barnet att samskapa och vårda en tallplanta genom den japanska odlingsformen kokedama. Denna odlingsform innebär att växter odlas i en boll av mossa och jord istället för i en traditionell kruka. Syftet med kitet är att den ska fungerar som en lekfull ingång för att diskutera människans påverkan på naturen och våra olika perspektiv kring den. Det uppmuntrar även till omsorg och lärande om tallens egenskaper genom observation och delat ansvar. Det långsiktiga målet är att introducerar dem till organisationens webbplats för att slutligen engagera dem i lokala artbevarande arbeten, såsom i detta fallet är att anlägga mikroskogar i centrala Malmö.

Hemsidan för den fiktiva föreningen Malmö Mikroskogsförening.

Instagram

Linkedin

Mail