Perenna matkassen

Av: Cajsa Karlsson

Den Perenna Matkassen är utformad för en framtid med hållbara jordbruksmetoder.

Människan är helt beroende av det tunna skikt matjord som täcker marken, den ska nämligen försörja vår konstant växande befolkning med mat och är livsnödvändig för växter och djur. Vi har under lång tid haft ett högt tryck på det kommersiella jordbruket med intensiv livsmedelsproduktion och med hög användning av kemiska bekämpningsmedel och konstgödsel. Tillsammans med en ensidig odling av samma grödor år efter år har detta resulterat i att jordarna nu är mindre bördiga. Matjorden måste skyddas för att vi ska kunna fortsätta bruka på den och vi måste värna om den genom sunda jordbruksmetoder.

Regenerativt jordbruk är utformat för att vända på de negativa klimateffekterna som kommersiellt jordbruk skapar, genom att återbygga den organiska massan i jorden. Det gör jordbrukaren genom att följa vissa principer som att bl. a låta djur beta gräs och att odla fleråriga växter (perenner) med minimal jordbearbetning. Perennernas permanenta rotsystem gör att de får tillgång till mer näring och mineralämnen. Genom att bruka jorden efter dessa principer kan man alltså öka mullämnena i jorden, jorden hinner återhämta sig och det vi producerar blir mer näringsrikt. Människan är beroende av att en omställning inom dagens jordbruk för att kunna fortsätta producera mat i den mängd vi gör idag. 

Projektet undersökte hur produktdesign kan främja omställningen till regenerativt jordbruk och uppmärksamma behovet av en omställning. Tillsammans med livsmedelskonsumenter i Malmö utfördes en framtidsworkshop där syftet var att skapa scenario om hur det skulle se ut i Malmö stad efter att en sådan omställning skett. Hur skulle det påverka vardagliga situationer relaterade till deras matkonsumtion.

Deras scenario låg till grund för det fortsatta designarbetet. Viktigt var att produkten skulle passa in i dagens samhälle men samtidigt möta konsumenternas önskade mål om framtiden och främja regenerativt jordbruk. Resultatet av studien blev den Perenna matkassen, utformad för att stödja urbana jordbrukare som odlar ätbara perenner. Odling och transport av matkassen sker via ett system inom den urbana miljön. Systemet sluts genom att eventuella matrester från kassens innehåll transporteras tillbaka till jordbrukaren efter användning, där komposteras och används det till gödning. På så sätt skulle den Perenna matkassen uppmuntra till en hållbar livsmedelsproduktion och uppmärksamma behovet av en omställning till ett regenerativt jordbruk.

Av: Cajsa Karlsson
Mail: annacajsakarlsson@gmail.com
Handledare: Anders Emilsson

Press-kit & info