Kategorier
Examen 2023

Inte bara blod.

Av: Lovisa Alatalo Nordin

Denna studie utforskar hur produktdesign kan stötta kvinnor i att spåra menstruationens emotionella påverkan samt bidra till ökad medvetenhet kring menstruationscykeln. Detta med anledning att främja ökad kontroll, gynna hälsosammare liv för kvinnor och i längden bidra till design för social hållbarhet. Designförslaget Inte bara blod är framtaget med användarna genom Co-design och är en brädspels liknande kalender med tillhörande känslospårare som genom sin design motverkar stigma.

lovisaalatalonordin@gmail.com