Förvaring av kylda livsmedel i hemmet vid krissituation

Av Emma Matsson

Projektets utgångspunkt är hämtad från bristande förkunskaper gällande förvaring av kylda livsmedel under strömavbrott i hemmet. Utifrån metoder och relevant teori är projektet tänkt kunna förbereda, förebygga och skapa en stabil grund inför ett kommande strömavbrott. Bidraget är att förse varje lägenhetshushåll en frysbox vid ett längre strömavbrott gjort i aluminium med vatten i alla sidor, för att kunna bevara en låg förvaringstemperatur för de kylda livsmedlen. 

Mail: emmasofiemattsson@hotmail.com

Handledare: Jonas Larsen