Ta tillvara värdet i restmaterial genom material driven design

Av Neriman Arif

I samband med ökningen av öldrickandet, ökar även mängden drav som är en restprodukt från bryggningen. Syftet med denna studie är att minimera avfall och skapa ett värde för bryggeriernas restprodukt ur ett ekonomisk respektive ekologisk avseende. Studien påvisar att draven har en bra potential som råprodukt för materialframställning. Resultatet blev tre biologiska material där den naturliga bruna färgen och läder känslan har kunnat framhävas genom en bordslampa och en bricka.

Mail: neriman.arif@gmail.com 
Handledare: Charlotte Asbjørn Sörensen