Utveckling av långsvärdshandskar

Av: Isac Cavallin

Om projektet

Vid utveckling av skyddsutrustning är det alltid en fråga om skydd kontra rörlighet. Skyddar objektet bra är rörligheten bristande och vice versa. Detta är särskilt sant när det gäller handskar inom Hema, (Historical European Martial Arts), eller historisk fäktning, som detta projekt har riktat sig till. Att svinga ett svärd ställer stora krav på att händerna har fri rörlighet men samtidigt vill utövaren inte skada sig under träningen. Många av de handskarna på marknaden idag är allt för begränsande trots att de skyddar dåligt. Detta projekt har med denna utgångspunkt börjat utvecklingen av en ny handske för specifikt långsvärdsfäktning som bättre ska bemöta de behov som finns och finna en bättre kompromiss mellan skydd och rörlighet.

Kompromisser

Handsken är byggd kring två huvudsakliga principer. Dessa är att fingrarna ska vara fristående från varandra samt att innerhandsken ska vara fristående från resten av handsken. Det sistnämna är för att öka livslängden på handsken samtidigt som det ger användaren möjligheten att själv välja den inner handske som passar bäst.

Fristående fingrar valdes för att bibehålla rörligheten men det är inte lika skyddande som en ”vante” där fingrarna är sammanlänkade. För att bemöta denna svaghet har fingrarna utformats för att absorbera kraften in i svärdet snarare än in i handen. Sidorna av skydden fjädrar på fingret fram tills en träff landar då skydden trycks förbi fingret och in i handtaget. Ytterskalet är aldrig i direkt kontakt med fingret och kan därför inte överföra en fullskalig träff in i det sistnämnda.

Insidan av handleden har lämnats öppen för att händerna ska kunna jobba bättre tillsammans. Undersökning med målgruppen visar på att slag mot insidan av handleden förekommer väldigt sällan och riskerar inte att bryta något. Fäktjackan skyddar det mesta redan som det är.

Riskkompensering

Under projektets gång framgick det att riskkompensering eventuellt är något som förekommer inom Hema. Bättre skydd, eller illusionen av det, kan leda till att fäktare känner sig tryggare och därmed slår hårdare vilket leder till fler skador. En ”bättre” och mer förtroendeingivande handske skulle isåfall möjligen ha motsatt effekt än förväntat medan en handske som ser osäker då kanske hade lett till minskad kraft och bättre teknik. Användartester med handsken i detta projekt visade på att utövarna kände sig trygga med formen men om det verkligen finns riskkompensering inom Hema kanske nästa iteration av handsken ska se ranglig och osäker ut för att på så vis öka säkerheten inom sporten.

Särskilt tack till fotograf Gunilla Lindberg som försett projektet med bilder.

Av: Isac Cavallin
Mail: isac.cavallin@hotmail.com
Handledare: Elin Olander

Press-kit & info