Kategorier
Examen 2023

Den nollade produkten

Av: Olivia Lejonklev

Studien undersöker hur man kan arbeta med upcycling av inredningsprodukter i ett cirkulärt designsystem samt hur detta tillvägagångssätt kan bidra till en mer hållbar designpraktik. Utifrån cirkulära strategier för förläng livslängd och användning av produkter presenteras ett eget underlag för hur man kan arbeta med upcycling. Studien resulterar  i 7 upcyclade produkter utifrån den framtagna verksamhetsmodellen.

lejonklev.olivia@gmail.com