Ergonomi-kit till ett hemmakontor

Av Renata Trajkovska

Många har upplevt en ny vardag och börjat studera/jobba hemifrån på grund av pågående pandemi. Studiens syfte har varit att undersöka människans ergonomi i hemmakontoret och komma fram med en designlösning som kommer att förbättra ergonomin. Designkonceptet är ett Kitt och innehåller fem hjälpmedel som ska underlätta och förbättra ergonomin i hemmakontoret samt förhoppningsvis förhindra framtida ergonomiskador.