Nedskräpning i stadsmiljö

Av: Marina Nicic

Nedskräpning i stadsmiljö är ett utav miljöproblemen som nästan blivit en del av vardagen för många människor. Detta trots den stora upplysning som redan existerar kring problemets medförande konsekvenser. Oavsett om det är mitt i centrum, på en parkeringsplats eller vid en butik, går det dagligen att hitta en liten pappersbit, några cigarettfimpar eller en burk liggandes på marken. Därför blev människans synsätt till nedskräpning i dagens redan utvecklade samhälle ett intressant område att undersöka och fördjupa sig mer inom.

Syftet med detta designkoncept är att minska nedskräpning i stadsmiljö. Detta genom att använda produktdesign och hållbar utveckling som huvudinriktningar och därför kunna skapa en hållbar beteendeförändring som ska användas vidare i framtiden. Målet är även att informera om det “lilla” skräpet, exempelvis cigarettfimpar och tuggummin, som ständigt glöms bort att slängas i papperskorgar där det egentligen hör hemma. Därför behövs uppmaningar som ska få studiens målgrupp ungdomar, men även resterande människor, till att göra goda gärningar i samhället och samtidigt känna sig stolta över det.

Det slutliga designförslaget utvecklades till att bli ett typ av designkoncept som föreställer en koppling mellan existerande papperskorgar i stadsmiljöer och individuellt- designade tillbehör som går att fästas på dessa, oavsett vilken form eller storlek papperskorgarna har. Konceptets syfte går ut på att vägleda och informera om papperskorgars viktiga funktion gällande renhållning och var dessa befinner sig i en stadsmiljö. Detta ska kunna upptäckas på ett längre avstånd med hjälp av underhållande, enkla och tydliga grafiska vägvisningar i form av pilar, meters- avstånd, begreppet skräp på olika språk och symboler på det “lilla” skräpet; allt tryckt på marken. Väl vid papperskorgarna möts man av ett uppmuntrande och personligt budskap på en skylt som ska höja användarnas självkänsla samtidigt som att det utstrålar positivitet i vardagen. Detta med hjälp av fastsatta armar där den ena håller i skylten medan den andra håller i en flagga med LED- ljus för att det även ska bli enklare att se papperskorgarna under dagtid och kvällstid.

Med hjälp av det faktabaserade ramverket, de kvalitativa metoderna och olika verktyg inom designprocessen, kunde en djupare förståelse utvecklas angående faktorerna bakom människors medvetna och omedvetna val i samband med skräphantering i stadsmiljö. Detta bevisade att simpelhet, uppmaningar, vägledning, färger och annorlunda koncept var de mest betydelsefulla sakerna som skulle bidra till en positiv beteendeförändring och förhoppningsvis lösning på miljöproblemet.

Av: Marina Nici​ć
Kontakt: ​marina.nicic@yahoo.se
Handledare: Charlotte Asbjørn Sörensen