Design för att optimera torkning av tvätt i små bostäder

Av: Sara Persson

Bakgrund kring problematiken 

Allt fler bor kompakt men våra västerländska ideal tenderar att betrakta mindre bostadsytor som en sämre levnadsstandard och en provisorisk kompromiss till dess möjligheten till större bostad dyker upp. Denna studie är riktat till yrkesverksamma designers, mer specifikt produktdesigners, för att visa hur designers kan hjälpa till och bidra med en eventuell lösning, åtminstone en pusselbit, till att minska stigma kring att bo kompakt. Studiens teoretiska ramverk bestod av forskning och studier inom kompaktboende, bostadsutrymme, ergonomi och inomhusklimat.

Studien ämnade att besvara följande frågeställningar:

Hur kan man genom produktdesign optimera en tork-/upphängnings produkt till små bostadsytor för att reducera frustration kopplat till aktiviteten?

Hur man produktdesigners arbeta med design för att minimera stigma kring att bo kompakt?

Anledningen till att behovet hänga upp tvätt valdes var för att det är ett behov alla har, oavsett var man bor, men problematiken kring upphängning av tvätt blir allt mer påtaglig i mindre bostäder. Detta eftersom en torkställning kan ta upp mycket utrymme och därav kan förhindra eller blockera rörelsemönster i bostaden, som i sin tur skapar frustration. Genom att optimera en produkt för ett vardagligt behov och göra det mindre omständligt att bo kompakt, hoppades jag kunna hitta en ingång för att minimera den negativa stigma små bostäder har.

Problematiken kring tork-/upphängning av tvätt i denna studie hade sitt ursprung i tvättstugan, då användarna inte hann få all tvätt torr under den bokade tvättiden. Det resulterade i att dem blev tvungna att torka det i sin egen bostad. Detta hade en negativ effekt på levnadsstandarden, eftersom det bildade frustration av att behöva offra utrymme, och irritation av att bli begränsad i sina rörelsemönster i bostaden. Där fanns dessutom en generell stark motvilja att ha en torkställning framme för att den anses vara ful.

Resultatet, och svaret på den första frågeställningen, är dessa egenskaper. För att reducera frustrationen i kompaktboenden kopplat till torkning av tvätt, ska designers formge tork-/upphängnings produkter med dessa egenskaper. Designförslaget är inget slutresultat, eller den ultimata lösningen, utan syftar till att enbart vara ett förslag på en produkt med alla dessa egenskaper implementerade. Alltså har designförslaget som syfte att bara visa ett av många olika sätt på hur dessa egenskaper kan appliceras. 

Mitt förslag på hur egenskaperna kan appliceras och uppfyllas på en produkt. 

Designförslaget är ett stationärt skåp som säkras i väggen. Den ger användaren möjligheten att vara flexibel och enkel i sin användning genom att kunna reglera hur mycket ställningen ska vecklas ut, utifrån hur många stänger som behövs. Skåpet kan dessutom vara mångsidig genom att användas som en liten avlastningsyta, och erbjuda förvaringsmöjligheter. För att hålla nere luftfuktigheten är produkten utformad att ha mindre antal stänger för att uppmana användaren att inte tvätta mer än en laddning tvätt i taget. 

Ett sätt att erbjuda enhetlighet på en produkt är att anpassa utseendet. I detta förslag kan användaren själv välja trädslag eller färg, samt om dem vill ha spegel eller knoppar på framsidan. Genom att ge användaren dessa valmöjligheter kan produkten skräddarsys till just vad det hushållet behöver för funktionerna och vilket utseende som passar bäst in i deras hem. Till följd av de här valen kan man maskera torkställningen i lägenheten och göra det enhetligt med inredningen. Genom att göra produkten enhetlig med omgivningen gör man produkten mindre uppenbar och skapar mer visuell harmoni i bostaden, och därav blir torkställningen mindre frustrerande att ha framme. 

Ett exempel på hur egenskaperna; flexibel, ergonomisk och lättillgänglig kan tillämpas på en produkt.

Problematiken att bo litet handlar inte om vad vi gör i hemmet utan snarare om vad vi stoppar in där. Genom att designa produkter som uppfyller funktioner och som lurar ögat till att tro utrymmet är rymligare, kan vi optimera utnyttjandet av bostadens kvadratmeter. Om designers formger produkter som är simplistiska, funktionella och använder knep, såsom reflekterande material eller vit/kalla färger, får det användaren att uppleva bostadsytan som större. Genom att optimera produkter på detta sätt effektiviserar man bostadens yta, och därigenom kan designers eventuellt minska, eller åtminstone bidra till en reducering av stigman kring att bo kompakt, då användarna inte känner att dem går miste om att kunna tillgodose behov, såsom hänga upp tvätt, i småbostadsytor.   

Resultat och svar på frågeställningar – viktiga egenskaper & optimerade produkters eventuella påverkan.

Min studie bidrar till kunskap och ytterligare förståelse, inom designområdet, för hur designers kan arbeta med design för att på lång sikt minska, eller åtminstone bidra till en reducering av stigman kring att bo kompakt. Om vi formger och anpassar produkter till mindre bostäder tror jag att designers kan hjälpa till och bidra med en eventuell lösning, åtminstone en pusselbit, till detta komplexa problem kring kompaktboendens negativa stigma. 

Av: Sara Persson
Mail: persson97sara@gmail.com
Handledare: Elin Olander

Press-kit & info